LNS - Chàng trai nghèo và món đồ chơi cũ || Poor boy & old toys

Пікірлер: 2 114

 • Julio Souza
  Julio Souza9 сағат бұрын

  😭😭😭😭😭😭🚑🚑🚑🚑🚑

 • Kian Miguel Gonzales
  Kian Miguel Gonzales10 сағат бұрын

  😔😔😔😔😔😔😭

 • killua play
  killua play

  😡😡😡😱😭

 • Haf Kh
  Haf Kh2 сағат бұрын

  😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

 • carl fabiliar
  carl fabiliar2 сағат бұрын

  😭😭😭😭😭🚕🚕🚕🚕🚕

 • Ridwan Dogol
  Ridwan Dogol14 күн бұрын

  Always be nice to poor guys

 • Hasan Vergili
  Hasan Vergili9 сағат бұрын

  😥😥😥😥😥😥😌😌😥😥

 • Aram Levonyan
  Aram Levonyan12 сағат бұрын

  Քյավտոռներ չիկարելի ետքան չոբան լինել

 • Hoàng Ân Đoàn
  Hoàng Ân Đoàn14 күн бұрын

  hài con kia kiểu:đồ chơi mình đâu rồi thế nhờ

 • Sanjita Rai
  Sanjita Rai7 сағат бұрын

  So poor brother I am. So much 🥺🥺😭

 • سامي الطبيخي
  سامي الطبيخي14 күн бұрын

  😂😂😂😂❤

 • Milana Vistak
  Milana Vistak7 сағат бұрын

  Україна

 • Manuela Cancissu Rolim
  Manuela Cancissu Rolim12 сағат бұрын

  Ficar triste porque você está bem

 • thái ngọc vũ
  thái ngọc vũ21 сағат бұрын

  😢😢

 • Merve Yilmaz
  Merve Yilmaz9 сағат бұрын

  O yazıyor aman oturdum tutup dayı

 • Chaker Makhloufi
  Chaker Makhloufi4 сағат бұрын

  🐸🐍🐊🐢🦕🦖🐲🦎🐉🦨🦨🐦🐓🐦🦇🦦🦇🪶🐔🐣🐣

 • Ann
  Ann21 күн бұрын

  Cool thanks for letting me know

 • tushar raj
  tushar raj2 сағат бұрын

  মমসি করে ন

 • Jeena Robert
  Jeena Robert

  🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Келесі