Hảo em bé - Học cách chọn đúng đồ siêu thị Cho Mẹ - choose supermarket

Пікірлер: 62

 • @user-ko2xq7rw7x
  @user-ko2xq7rw7x16 күн бұрын

  ❤🎉😊💋🎉💖

 • @user-tb5pm6xt5u
  @user-tb5pm6xt5u2 ай бұрын

  🎉

 • @sezengokbudakpastalar7992

  @sezengokbudakpastalar7992

  2 ай бұрын

  P

 • @MhmadMhmad-um1us

  @MhmadMhmad-um1us

  2 ай бұрын

  👿💩

 • @negapereira4571

  @negapereira4571

  Ай бұрын

  😂😂😂😂😂😂

 • @basmhalatwi4014
  @basmhalatwi40142 ай бұрын

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • @MahamedAldory

  @MahamedAldory

  2 ай бұрын

  🎉

 • @sanchirmaabayrsaikhan5199

  @sanchirmaabayrsaikhan5199

  28 күн бұрын

  @@MahamedAldoryioi

 • @swagatnayak3316
  @swagatnayak331624 күн бұрын

  Boy win girl no

 • @DildoraKXojimurodova
  @DildoraKXojimurodovaАй бұрын

  Mi

 • @saraimartinezabad5468
  @saraimartinezabad54682 ай бұрын

  😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 • @yuyupin2816

  @yuyupin2816

  2 ай бұрын

  าเเลรีเเบส่เ

 • @cumarboss2417

  @cumarboss2417

  2 ай бұрын

  ❤❤❤

 • @johnreyrublico8291

  @johnreyrublico8291

  2 ай бұрын

  ❤❤nhhhhbbb😂

 • @user-sy4tu8dm7l
  @user-sy4tu8dm7l2 ай бұрын

  No

 • @khairihilman2435
  @khairihilman24352 ай бұрын

  Babiiiiiiiiii

 • @danitrk6341

  @danitrk6341

  2 ай бұрын

  Ccciuf❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊

 • @tujr1797

  @tujr1797

  Ай бұрын

  😊😊

 • @mikaomorov3520

  @mikaomorov3520

  Ай бұрын

  Сонунэкенжакшы

 • @thanhtamtv3257

  @thanhtamtv3257

  Ай бұрын

  ​@@danitrk6341😢

 • @patriciacarvalho1960
  @patriciacarvalho196019 күн бұрын

  😂😂😂

 • @chuma1000sub
  @chuma1000sub24 күн бұрын

  Cà rốt đọc tiếng Anh mà cũng không biết à😂😂😂😂😂😂

 • @user-jw6ju6ww3y
  @user-jw6ju6ww3y26 күн бұрын

  😂

 • @ridwanmarohem2214
  @ridwanmarohem221414 күн бұрын

  สม😅จะ

 • @thuybui5865
  @thuybui586512 күн бұрын

  Người Việt thì nói luôn tiếng việt đi còn bày đặt nói tiếng anh

 • @maramsawaie1611
  @maramsawaie16112 ай бұрын

  سينم

 • @lailaibrahim1933

  @lailaibrahim1933

  2 ай бұрын

  Ft

 • @user-ng2zl1gt3v
  @user-ng2zl1gt3vАй бұрын

  Đ

 • @claudiagutierrez4711
  @claudiagutierrez47112 ай бұрын

  No 😊😊😊😅

 • @shrikantmohite3506
  @shrikantmohite350622 күн бұрын

  In h hy jk 6 oo

 • @user-zh5nu9ug9b
  @user-zh5nu9ug9b2 ай бұрын

  حازم

 • @fph9096
  @fph909624 күн бұрын

 • @user-ql8ku9bt6y
  @user-ql8ku9bt6y2 ай бұрын

  🎉х

 • @TalitasilvaGoncalvesTata
  @TalitasilvaGoncalvesTata2 ай бұрын

  😂k😂k😂k😂k😂

 • @user-ro8fv2qb9s

  @user-ro8fv2qb9s

  2 ай бұрын

  😂😂😢❤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-wg3fr7hg6k
  @user-wg3fr7hg6kАй бұрын

  😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄

 • @andromedafernando2287

  @andromedafernando2287

  Ай бұрын

  😂😮😢🎉❤😅😊😢

 • @tybui2922
  @tybui29222 ай бұрын

  Vở cải lương 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 cục c**nữ Quý😮

 • @uyenthu360
  @uyenthu360Ай бұрын

  Tào lao dễ sợ

 • @naimeakbulut2515

  @naimeakbulut2515

  Ай бұрын

  😮