Bad wife, Daily life of a couple

Комедия

Bad wife, Daily life of a couple #couple #shorts

Пікірлер

 • MANG PANOT tv
  MANG PANOT tv3 күн бұрын

  Nice move

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍😍

 • Jesús Moreno
  Jesús Moreno10 күн бұрын

  😂😂😂😂😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • uqlzharu
  uqlzharu11 күн бұрын

  Good for you

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Ong Ong
  Ong Ong8 күн бұрын

  Haha

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Mujibur Rahman
  Mujibur Rahman8 күн бұрын

  AsS😊SSUMING 😊😊😊YOU 😮❤Q❤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Shiviji Kadagala
  Shiviji Kadagala11 күн бұрын

  🤣🤣🤣

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  😍😍

 • Mr Sok leap VIP168
  Mr Sok leap VIP1683 күн бұрын

  😂😂😂😂😮😮😮😮❤❤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Jose Antonio Flores rodriguez
  Jose Antonio Flores rodriguez8 күн бұрын

  jajaja tamalacha 😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  7 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️🤣😍

 • Corazon Mangubat
  Corazon Mangubat3 күн бұрын

  😁😁😁😁

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Arman Almoete
  Arman Almoete6 күн бұрын

  Tulog agad lol

 • An Thống Family

  An Thống Family

  6 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍😍

 • Carmina Palmagil
  Carmina Palmagil9 күн бұрын

  😄😄😄

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍

 • Isaura Piasseski
  Isaura Piasseski9 күн бұрын

  Kkkkkkkkk

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Nit's Vlog . TV
  Nit's Vlog . TV8 күн бұрын

  😢😢😢😢😢😢😢😂😂😂😂❤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  🤣🤣😍😍

 • ram jayaramudu
  ram jayaramudu3 күн бұрын

  😅😅😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  😱😅

 • Antono 54
  Antono 5410 күн бұрын

  Senjata mkn tuan tuh

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Nco Peb Thiab os
  Nco Peb Thiab os8 күн бұрын

  😳😳🙏🙏🙏

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Gaobakwe Bakang
  Gaobakwe Bakang10 күн бұрын

  Evil

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • Balkumar Rai
  Balkumar Rai11 күн бұрын

  😂😂😂😂😂😂😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  😅😅

 • Van Huy Huynh
  Van Huy Huynh4 күн бұрын

  Trua biet ai ga ai thóc dau

 • An Thống Family

  An Thống Family

  4 күн бұрын

  🤩🤩🤩

 • Макпал Масимбаева
  Макпал Масимбаева3 күн бұрын

  😳🤔🤣🤣😁

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  😍😍

 • king tohank
  king tohank4 күн бұрын

  Mantap

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  😍😍😍

 • Thùy Linh Nguyễn
  Thùy Linh Nguyễn10 күн бұрын

  sjo

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Dũng Nguyễn
  Dũng Nguyễn8 күн бұрын

  Đây là ngôi nhà ở vn mà

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Shreedhar Mededar
  Shreedhar Mededar8 күн бұрын

  Craaaaaaaatu

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • القناة المحقق في كل مكان
  القناة المحقق في كل مكان11 күн бұрын

  No hay poder sino de Dios Todopoderoso

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • красивый ислам

  красивый ислам

  10 күн бұрын

  Оллоху акбар ❤

 • Mechelle Jayme

  Mechelle Jayme

  9 күн бұрын

  😊😊

 • Moubarak Adam
  Moubarak Adam9 күн бұрын

  Innocent person always win 🏆

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Hemant Kumar Badani

  Hemant Kumar Badani

  9 күн бұрын

  😊😊😊😊😊😊😊

 • Hemant Kumar Badani

  Hemant Kumar Badani

  9 күн бұрын

  😊😊😊😊😊😊

 • Hemant Kumar Badani

  Hemant Kumar Badani

  9 күн бұрын

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 • Hemant Kumar Badani

  Hemant Kumar Badani

  9 күн бұрын

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 • Zvvz Vvs
  Zvvz Vvs13 күн бұрын

  Hi Jo

 • Rfernando

  Rfernando

  13 күн бұрын

  Yo de de tu y,

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • Marleen Wulff
  Marleen Wulff7 күн бұрын

  😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  6 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍😍

 • toben umbu
  toben umbu7 күн бұрын

  Mntap

 • An Thống Family

  An Thống Family

  7 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️🤣😍

 • Tenny T
  Tenny T3 күн бұрын

  Bad acting !!

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  😍😍

 • Atma Maja
  Atma Maja11 күн бұрын

  Asik tinggal kancit be

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Ahrorbek Komiljanov
  Ahrorbek Komiljanov9 күн бұрын

  😢

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  ❤️😍😍

 • Ednaldo Fernandes
  Ednaldo Fernandes12 күн бұрын

  😂😂😂😂😂 legal

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍🥰🥰

 • Ninh Duong
  Ninh Duong9 күн бұрын

  Fake video.

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Mercy Blanco
  Mercy Blanco8 күн бұрын

  nanama

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • La ORGen
  La ORGen10 күн бұрын

  5555

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • 稔 村上
  稔 村上9 күн бұрын

  寝るんはやっ😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • مسفر القحطاني
  مسفر القحطاني10 күн бұрын

  الله يستر عليك

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  ❤️❤️

 • Ana Liza Nidua
  Ana Liza Nidua11 күн бұрын

  😮😮

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Elaine Sílvia
  Elaine Sílvia7 күн бұрын

  Você me dá água ♒ pra mim 😁🤩 Beber água suja 😍 eu tenho que confiar em vc 😢😭💔😟😂🍊🧡

 • An Thống Family

  An Thống Family

  6 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍😍

 • hwh9933
  hwh993321 сағат бұрын

  活該~害人害己,讚

 • Fazlul Haque
  Fazlul Haque10 күн бұрын

  Korma

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Cecilia Riveros
  Cecilia Riveros11 күн бұрын

  De su propio remedio

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Ashok Hadagali
  Ashok Hadagali11 күн бұрын

  ಓಕೆ

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Łukasz
  Łukasz8 күн бұрын

  great ;)

 • An Thống Family

  An Thống Family

  7 күн бұрын

  😍😍😍

 • Sourav Bhattacharyya
  Sourav Bhattacharyya8 күн бұрын

  Oscar! Oscar!

 • An Thống Family

  An Thống Family

  7 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️🤣😍

 • Suresh Kumar
  Suresh Kumar4 күн бұрын

  😂😂😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  4 күн бұрын

  😂😂

 • Xóa Game Chanel
  Xóa Game Chanel8 күн бұрын

  Toàn lừa

 • Rathi Gabriel
  Rathi Gabriel11 күн бұрын

  Why you have show such videos

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • noli esquijo
  noli esquijo5 күн бұрын

  What's funny? boring

 • まる
  まる5 күн бұрын

  ひげしょう?

 • Iresha Mal
  Iresha Mal12 күн бұрын

  Ik

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍😍😍

 • Tai Mr
  Tai Mr12 күн бұрын

  49 gặp phải 50

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  ☺️☺️

 • Jessie Laum
  Jessie Laum10 күн бұрын

  ❤❤😂😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Peter law
  Peter law11 күн бұрын

  衰到咁.落藥😢

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Jeina rebin
  Jeina rebin12 күн бұрын

  77 8 😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍😍😍

 • Tony Ilandag
  Tony Ilandag11 күн бұрын

  ❤❤❤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Elmer Cuna
  Elmer Cuna4 күн бұрын

  Hi

 • An Thống Family

  An Thống Family

  3 күн бұрын

  ❤️❤️

 • Abuukar Aadan Xasan
  Abuukar Aadan Xasan10 күн бұрын

  ok😢

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  😂🥰🥰

 • RenodiT
  RenodiT8 күн бұрын

  🤣🤣

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • gouw englan
  gouw englan10 күн бұрын

  Jahat

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • Kotagiri Ashok Kumar
  Kotagiri Ashok Kumar9 күн бұрын

  🎉🎉

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍

 • Ying Mobile
  Ying Mobile11 күн бұрын

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  😍😍

 • Dream Net
  Dream Net10 күн бұрын

  Best couple 😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  😅😅

 • Md Milon Hussain
  Md Milon Hussain13 күн бұрын

  Xxxx

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • Kishore Ramesh Rasathi
  Kishore Ramesh Rasathi11 күн бұрын

  U baby 🏀🏀 super Ball

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Pcs Mms
  Pcs Mms11 күн бұрын

  ههههههههههه

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • مسفر القحطاني
  مسفر القحطاني10 күн бұрын

  الله يستر لي عليج

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Robert Willett
  Robert Willett12 күн бұрын

  not what she wanted

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  🤣🤣😅

 • Mohansingh
  Mohansingh11 күн бұрын

  जैसा कर्म वैसा भरम

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • הרצל ברדה
  הרצל ברדה12 күн бұрын

  2 נואפים

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍😍🥰

 • Sisw Wantoo
  Sisw WantooКүн бұрын

  Kenterrr 😂😂😂😂😂😂

 • miriam del carmen villa
  miriam del carmen villa12 күн бұрын

  ella cree gue el esposo es tonto porgue el vio como su esposa.le hecho ensima del.baso un polvo y ..la ezposa le cambia el baso de agua.asu esposo para gue se lo tome.agusto.gue enredo 😂.

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • konaing konaing
  konaing konaing12 күн бұрын

  😊😊😊😊😅😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • Karma Quran Karma

  Karma Quran Karma

  10 күн бұрын

  ​@An Thống Family😅

 • Сергей Ступников
  Сергей Ступников11 күн бұрын

  Не пойму,у них народная забава,травить друг-друга что ли😮🤔

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Alda Budoh

  Alda Budoh

  10 күн бұрын

  😂😂😂

 • payam mohanna

  payam mohanna

  10 күн бұрын

  دلقک بازی به تمام معنای کلمه دیگه با این مسخره بازیا گندش رو درآوردن😡😡

 • Rusmini Mini
  Rusmini Mini10 күн бұрын

  Gk lucu😊

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Sapna Rana
  Sapna Rana13 күн бұрын

  😮😮😮

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • DONAL
  DONAL10 күн бұрын

  ga lucu...ah!! konten.murahan

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

 • Ahmad basri
  Ahmad basri9 күн бұрын

  Megrikan

 • An Thống Family

  An Thống Family

  8 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️❤️

 • Jonas faustino Costa
  Jonas faustino Costa10 күн бұрын

  Eu caí nesse golpe em Manaus! Kkkkkk

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • Alberto Urzua

  Alberto Urzua

  8 күн бұрын

  Cómo se lla ma el polvo

 • djan wong123

  djan wong123

  7 күн бұрын

  ​@An Thống Familydengan MK hu

 • Cherno Tani
  Cherno Tani11 күн бұрын

  គំនិតអាក្រក់ដូចតែគ្នា😅😅😅😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Dilshodbek Xudayberganov
  Dilshodbek Xudayberganov12 күн бұрын

  Bu qaysi multfilmdan olingan

 • jjlim
  jjlim11 күн бұрын

  저런거보고 지 꿰에 지가 넘어 간다여

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️❤️

 • Lbandang Amen
  Lbandang Amen13 күн бұрын

  Very cunning couple 😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • José Garcia

  José Garcia

  12 күн бұрын

  Bem feito

 • Tuyết Minh
  Tuyết Minh11 күн бұрын

  😅 hại người .lại bị người hại .ma sa la .

 • An Thống Family

  An Thống Family

  10 күн бұрын

  🤣🤣

 • Marie Civil
  Marie Civil13 күн бұрын

  😂😂good job papa

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • IC CAMPING
  IC CAMPING 8 күн бұрын

  Hadir support BossQ ❤️👍 salam kenal dari Kalimantan timur, Berau

 • An Thống Family

  An Thống Family

  7 күн бұрын

  thanks you verry much ❤️🤣😍

 • Pahlawan Kemaleman
  Pahlawan Kemaleman14 күн бұрын

  spreading evil ways is considered a joke

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • Deocodingtech
  Deocodingtech6 күн бұрын

  Very funny content, love it!

 • Mary Jane Cebu

  Mary Jane Cebu

  4 күн бұрын

  ggi set CEO

 • Chunyuk Yeung

  Chunyuk Yeung

  4 күн бұрын

  😮

 • johnny villanueva
  johnny villanueva9 күн бұрын

  🤮🤮🤮🤮🤕😈😈😈💤💤💤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🤣🤣🤣

 • ชัยวัฒน์ โยธานันท์
  ชัยวัฒน์ โยธานันท์13 күн бұрын

  😂😂😂😂❤

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍🥰🥰

 • ny tôi đang buồn bã 😞
  ny tôi đang buồn bã 😞6 күн бұрын

  Như đb

 • An Thống Family

  An Thống Family

  6 күн бұрын

  thanks you verry much 😍😍😍

 • Muhammad Apriyanto
  Muhammad Apriyanto9 күн бұрын

  Amsyook

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  ❤️🤣🤣

 • Antonio Pizarro
  Antonio Pizarro13 күн бұрын

  😮😮😢😂😂

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  😍😍🥰🥰

 • Tubo Rambo
  Tubo Rambo16 күн бұрын

  😅😅😅😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  15 күн бұрын

  Thanks you verry much😍😍

 • Ngot Vo
  Ngot VoКүн бұрын

  Uống vào chưa 3 giây mê muội

 • Iraides
  Iraides13 күн бұрын

  E veitiseiro volrou

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • Jones Jones
  Jones Jones10 күн бұрын

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  🥰🥰🥰

 • הרצל ברדה
  הרצל ברדה12 күн бұрын

  זה חומר שהבחורה תוריד התחתונים שלה ותיצחק

 • Besim Afizi

  Besim Afizi

  12 күн бұрын

  Bash ikahek brek dhe kaqesh hahaha

 • An Thống Family

  An Thống Family

  12 күн бұрын

  Thanks you verry much 😍😍

 • sule ibrahim
  sule ibrahim10 күн бұрын

  Good one

 • An Thống Family

  An Thống Family

  9 күн бұрын

  Thanks you verry much 🥰🥰🥰

Келесі